Bc. Jan Vojta

Diplomová práce

Rychlost implementace estimátoru stavu v zařízení Arduino Due

The speed of implementation of the state estimator in the device Arduino Due
Anotace:
Práce se zabývá využitím zařízení Arduino Due a programu MATLAB pro řešení složitějších činností při realizaci řízení, konkrétně pro rozšíření úlohy měření veličin řízené soustavy o estimaci stavu s využitím matematického modelu. Byl proveden teoretický rozbor dané úlohy a rozbor možností implementace. Byl vypracován příslušný program v prostředích MATLAB a Arduino IDE, umožňující běh estimátoru v …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of use of Arduino Due and MATLAB for solving more complicated tasks in the implementation of control, specifically for enhancing measurement of quantities of the controlled system with state estimation using mathematical model. Theoretical analysis was made of given assignment and implementation possibilities. An appropriate program was developed in MATLAB and Arduino …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. František Dušek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vojta, Jan. Rychlost implementace estimátoru stavu v zařízení Arduino Due. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů

Práce na příbuzné téma