Mgr. Dominika Krejcarová

Diplomová práce

Translation of Vulgarisms and Slang in Contemporary Fiction

Translation of Vulgarisms and Slang in Contemporary Fiction
Anotace:
Tato magisterská práce se zabývá anglicko-českým překladem vulgarismů a slangu v současné próze. Hlavním cílem této práce je vytvořit ucelený přehled daného tématu a analyzovat různé typy překladu. Práce obsahuje překlad několika kapitol z románu Tak trochu úžasní Dawn Frenchové. Následuje teoretický výzkum vulgárního jazyka a slangu a srovnávací stylistická analýza vybraných částí překladu. Metody …více
Abstract:
The master’s thesis focuses on the English-to-Czech translation of vulgar language and slang in contemporary fiction. The main aim of the thesis is to create a comprehensive overview of the issue and to analyze various types of translation. The thesis features a translation of several chapters from the novel A Tiny Bit Marvellous by Dawn French, which is followed by a theoretical research on vulgar …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma