Ing. Mgr. Jan Zapletal

Bakalářská práce

Francouzské předsednictví v Radě EU a jeho dopad na formulaci a implementaci evropské zahraniční a bezpečnostní politiky

The French EU Council Presidency and Its Impact on Formulation and Implementation European Foreign and Security Policy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou francouzského předsednictví a jeho bezpečnostní agendou. Styl uchopení předsednictví a jeho administrace je považován za důležitou záležitost a pro jeho závažnost je široce diskutován. Záměrem této práce bylo zjistit, jestli je schopna předsednická země v době svého předsednictví prosazovat své národní zájmy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První …více
Abstract:
This thesis is concerned with a broad issues of the French Council Presidency and its security agenda. The style of undertaking and administration of the EU Council Presidency is considered as very important issue and due to its weightiness it is widely discussed. The intention of the thesis has been to find out if the country is able to pursue its national interest while chairing the Council of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií