Veronika Kůtková

Bachelor's thesis

Komunikační mix pro podnik služeb

Communication mix for a service company
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti DEPRAG CZ a.s. Cílem této práce je určit a následně zhodnotit komunikační mix společnosti a dále nastínit návrh pro jeho zlepšení. Teoretická část obsahuje stručné seznámení s marketingem, jeho komunikací, marketingovým výzkumem a dále je zaměřen na jednotlivé nástroje komunikačního mixu a na rozdíly v komunikaci na trhu B2B a trhu služeb …more
Abstract:
The thesis deals with the communication mix of the DEPRAG CZ a.s. company. The aim of my work is to identify and assess the communication mix of the company and further outline a suggestion for its improvement. The theoretical part contains a brief introduction to marketing, marketing communications and research. It is further focused on particular tools of the communication mix and certain differences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016
Accessible from:: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kůtková, Veronika. Komunikační mix pro podnik služeb. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Management of Services