Jan Bartoš

Diplomová práce

Master Data Integration hub - řešení pro konsolidaci referenčních dat v podniku

Master Data Integration hub - solution for company-wide consolidation of referrential data
Anotace:
V současných informačních systémech je kladen velký důraz na integraci dílčích aplikací do funkčního celku. Zatímco integrace po stránce komunikační a funkční je již poměrně dobře pokryta a existují standardní nástroje a technologie pro její realizaci (ESB, message brokery, webové služby), nástroje a postupy pro integraci datových zdrojů dílčích aplikací do společného celku na celopodnikové úrovni …více
Abstract:
In current information systems the requirement to integrate disparate applications into cohesive package is greatly accented. While well-established technologies facilitating functional and comunicational integration (ESB, message brokes, web services) already exist, tools and methodologies for continuous integration of disparate data sources on enterprise-wide level are still in development. Master …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: David Slánský
  • Oponent: Jan Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26768

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie