Miriam Jančovičová

Bakalářská práce

Finančná analýza komerčnej banky

Financial analysis of commercial bank
Abstract:
The thesis deals with a financial analysis of a selected commercial bank, namely Tatra banka, a.s. The aim of the work is to analyse selected financial indicators of the selected commercial bank operating in the territory of the Slovak Republic. The first chapter focuses on the definition of term “commercial bank” and the characteristics of a financial analysis of the commercial bank. The second chapter …více
Abstract:
Predložená bakalárska práca sa zaoberá finančnou analýzou vybranej komerčnej banky, konkrétne spoločnosť Tatra banka, a. s. Cieľom práce je z analyzovať vybrané finančné ukazovatele vybranej komerčnej banky pôsobiacej v Slovenskej republike. Prvá kapitola sa zaoberá vymedzením pojmu komerčná banka a charakteristikou finančnej analýzy komerčnej banky. Druhá kapitola komplexne analyzuje vybranú komerčnú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management