Markéta PECUCHOVÁ

Bakalářská práce

Pravopis na 2. stupni základní školy

Spelling on 2nd degree of primary school
Anotace:
Teoretické kapitoly bakalářské práce se zaměřují na český pravopis, jeho funkce, základní principy a především na vybraná pravidla českého pravopisu. Dále se práce zaměřuje na výuku pravopisu v jednotlivých ročnících 2. stupně základní školy na základě Rámcového vzdělávacího programu, Školního vzdělávacího programu a metodických příruček a učebnic. Praktická část bakalářské práce pak zpracovává výsledky …více
Abstract:
Theoretical chapters of the thesis focus on the Czech spelling, its functions, basic principles and mainly the selected rules of Czech orthography. Moreover, the thesis focuses on teaching spelling in each grade of second grade of primary school on the base of the Framework educational program, the school curriculum and methodological manuals and textbooks. The practical part of the thesis processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2014
Zveřejnit od: 3. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECUCHOVÁ, Markéta. Pravopis na 2. stupni základní školy. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta