Markéta PECUCHOVÁ

Bachelor's thesis

Pravopis na 2. stupni základní školy

Spelling on 2nd degree of primary school
Abstract:
Teoretické kapitoly bakalářské práce se zaměřují na český pravopis, jeho funkce, základní principy a především na vybraná pravidla českého pravopisu. Dále se práce zaměřuje na výuku pravopisu v jednotlivých ročnících 2. stupně základní školy na základě Rámcového vzdělávacího programu, Školního vzdělávacího programu a metodických příruček a učebnic. Praktická část bakalářské práce pak zpracovává výsledky …more
Abstract:
Theoretical chapters of the thesis focus on the Czech spelling, its functions, basic principles and mainly the selected rules of Czech orthography. Moreover, the thesis focuses on teaching spelling in each grade of second grade of primary school on the base of the Framework educational program, the school curriculum and methodological manuals and textbooks. The practical part of the thesis processes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2014
Accessible from:: 3. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PECUCHOVÁ, Markéta. Pravopis na 2. stupni základní školy. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta