Bc. Jiřina Janatová

Diplomová práce

Transportní systém a subjektivní hodnocení intenzity námahy na úrovni vrcholové zátěže u pacientů s metabolickým syndromem

Oxygen transport system and subjective evaluation of intensity rating of perceived exertion at maximal work load in patients with metabolic system
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit vliv 12 týdenní pohybové léčby na transportní systém, antropometrické parametry a na subjektivní hodnocení intenzity námahy na úrovni RPE 15 a RPE 17 u pacientů s metabolickým syndromem. Výsledky studie ukazují, že pohybová aktivita u pacientů s metabolickým syndromem má příznivý vliv na transportní systém, antropometrické parametry i na zlepšení tolerance zátěže z hlediska …více
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the effect of 12 weeks of exercise therapy on transport system parameters, anthropometric parameters and the rating of perceived exertion at Rating of Perceived Exertion (RPE) 15 and Rating of Perceived Exertion (RPE) 17 of Borg scale in patients with metabolic syndrome. Results show that physical activity in patients with metabolic syndrome have a positive effect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta