Jana MALIMÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Nabídka a skladba jídel pro děti v předškolních zařízeních

Offer and composition of meals for children in nursery schools.
Anotácia:
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na výživu dětí v předškolních zařízeních. Děti zde dostávají přesnídávku, oběd a svačinu, což vychází na 60 % jejich denního příjmu. Pro zdravý vývoj dětí je velice důležité, aby strava dosahovala výživových norem pro předškolní dítě. Z tohoto důvodu byl zřízen spotřební koš, který je stanovený vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Pro pomoc při vytváření …viac
Abstract:
This Bachelor's thesis focuses on nutrition of children in preschools. Here, children eat a mid-morning snack, lunch and an afternoon snack. This equals to 60% of their daily intake. Healthy development of children requires the food compliant with nutrition standards for preschool children. Hence, the Consumption Basket was introduced by the Decree No. 107/2005 Coll., on school meals. To facilitate …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALIMÁNKOVÁ, Jana. Nabídka a skladba jídel pro děti v předškolních zařízeních. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses wn4rlc wn4rlc/2
6. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.