Kristýna SLAVÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Působení Baracka Obamy ve funkci prezidenta a jeho role v politickém systému USA (porovnání s Evropskými politickými modely)

Barack Obama's presidency and its role in the US political system (with comparison to European political models)
Abstract:
This thesis deals with the presidency of Barack Obama and key issues in which he has been involved. The aim is to introduce these issues and events and explain which role Barack Obama played in them or how he dealt with them. The theoretical part describes briefly the life of Barack Obama until his election as the President of the United States, the Iraq war, the capture of Osama bin Laden and the …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá působením Baracka Obamy ve funkci prezidenta a klíčovými záležitostmi, do kterých se během své vlády zapojil. Cílem práce je představit tyto záležitosti a události a vysvětlit, jakou roli při nich Barack Obama hrál a jak se s nimi vypořádal. Teoretická část stručně popisuje život Baracka Obamy až do jeho zvolení prezidentem Spojených států, válku v Iráku, dopadení Usámy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Skyland Václav Kobylak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLAVÍČKOVÁ, Kristýna. Působení Baracka Obamy ve funkci prezidenta a jeho role v politickém systému USA (porovnání s Evropskými politickými modely). Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/