Ing. Pavla Němcová

Diplomová práce

Textbook Design for Teaching Business English at Secondary School

Textbook Design for Teaching Business English at Secondary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením nové příručky k výuce obchodní angličtiny na Střední škole F. D. R. pro tělesně postižené. Práce popisuje vzhled příručky a její obsah včetně všech cvičení. Závěrečná část se zabývá změnami provedenými na základě dotazníku vyplněného studenty školy, kteří se zúčastnili zkušební výuky podle této nové příručky. Přílohu diplomové práce tvoří jak vytvořená příručka …více
Abstract:
The thesis deals with creating a new textbook for teaching business English at Secondary School F.D.R. for Students with Disabilities. The work describes visual aspects of the textbook and its content including all exercises. The final part of the thesis is concerned with the changes made on the basis of the questionnaire that was collected from students who took part in the trial of the textbook. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy