Bc. Magdaléna HEJLOVÁ

Diplomová práce

Problematika násilí na seniorech. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v Litvínově-Janově.

The issue of violence against seniors. Home for the Elderly and Home and special regime in Litvínov-Janov
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou psychického a fyzického násilí páchaného na seniorech. Práce se skládá z částí teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje problematice stáří, kdy se stává člověk seniorem, jaké problémy vyvstávají v tomto životním období. Zvláštní kapitolu věnuji problematice násilí, kdy vzniká, jeho druhy, oběti, osoby, které násilí páchají a proč. Dále se věnuji sociálním …více
Abstract:
This thesis deals with the psychological and physical violence against seniors. The work consists of theoretical and practical parts . The theoretical part deals with the age when a person becomes a senior , what problems arise in this phase of life . A special chapter is devoted to the issue of violence, which arises his comrades , victims , people who commit violence and why. Then I write about social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2013
Zveřejnit od: 6. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Michaela Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEJLOVÁ, Magdaléna. Problematika násilí na seniorech. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v Litvínově-Janově.. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wn63h0 wn63h0/2
6. 4. 2013
Složky
Soubory
Bulánová, L.
7. 4. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.