Kristýna Makovská

Bakalářská práce

Velká krize 1929-33 a krize současné

The Great Depression of 1929-33 and the current crisis
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu Velké hospodářské krize 1929-33 a krizi současné a v závěru práce obě problematiky porovnává. V úvodu nás zavede do období 20. let 20. století a poukáže na chyby, jichž se vyspělé státy dopouštěly a které vedly ke kolosálnímu propadu ekonomiky. Podstatná část práce se zabývá dopadem původní i současné krize na obyvatelstvo ze sociálního hlediska a seznamuje nás s vývojem …více
Abstract:
This thesis addresses the subject of the Great Depression of 1929-1933 and the current crisis and finally compares the work of both themes. The introduction takes us to the 1920s and points out mistakes the developed countries committed and which led to a colossal collapse of the economy. The significant part of the work deals with the initial impact of the current crisis on the population in terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: Pavel Sirůček
  • Oponent: Tomáš Pavelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30433