Bc. Jan Kleprlík

Bakalářská práce

Struktura letního soustředění v ledním hokeji.

The structure of summer camp in ice hockey.
Anotace:
Bakalářská práce na téma struktura letního soustředění v ledním hokeji. Popis tréninkových jednotek v jednotlivých dnech soustředění.
Abstract:
The bachelor thesis is based on the structure of pre-season preparation of ice hockey players. The objective it to describe of training units in individual days of training camp.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií