Bc. Petra Pickering

Bakalářská práce

Předmatematické představy u dětí předškolního věku. Vztah inteligence a předmatematických představ u pětiletých dětí

Pre-mathematical concepts of pre-school children. Relationship of intelligence to pre-mathematical concepts of five-year-old children
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zmapovat vztah mezi hodnotou inteligence a úrovní kvantitativních předmatematických představ u předškolních pětiletých dětí. V úvodní části práce je představeno teoretické pozadí a východiska práce. Následná výzkumná část se věnovala kvantitativní a kvalitativní analýze. Výzkumu se zúčastnilo dvacet dva dětí, které byly testovány prostřednictvím Ravenových progresivních barevných …více
Abstract:
The aim of this thesis is to examine the relationship between intelligence and the quantitative pre-mathematical concepts of five-year-old pre-school children. The opening chapters of the thesis present the theoretical background for the subsequent exploration, and the research itself is divided into a quantitative and a qualitative part. The sample comprised of twenty two children who were tested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Jabůrek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií