Bc. Andrea Arltová

Bakalářská práce

Výkon celní správy v cestovním styku na mezinárodním letišti Praha

Performance of Customs Authority in Passengers’ Clearance at the Prague Airport
Anotace:
Práce mapuje proces výkonu celní správy na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze. Zaměřila jsem se na dovoz, vývoz a průvoz obchodního a neobchodního zboží v osobních zavazadlech cestujících. Postupně se zabývám problematikou zboží, podléhajícího zákazům a omezením, jako jsou omamné a psychotropní látky, rostlinné a živočišné produkty, nelegální obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin, přeprava …více
Abstract:
This work follows up the process of the performance of Customs Authority at the Vaclav Havel Airport in Prague. I focused on import, export and transit of commercial and non-commercial goods in passengers’ baggage. I dealt with the goods subject to prohibitions and restrictions like narcotic and psychotropic substances, plant and animal products, illegal trade in endangered species of wild fauna and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Bohumír Brom

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní