Tomáš Kvasnička

Bakalářská práce

Možnosti aplikace SW practis pro potřeby vzdělávání v problematice ochrany před povodněmi

Options for Application SW PRACTIS in Flood Prevention for Educational Purposes
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou simulací v oblasti ochrany před povodněmi a jejich zaměření k možnému využití ve vzdělávání. Teoretická část obsahuje základní informace o povodních, o ochraně před nimi, dále o orgánech, které se touto problematikou zabývají a nakonec využitím simulací. V praktické části je vytvořena simulace zaměřená na povodně v Uherském Hradišti. K simulaci povodní byl použít …více
Abstract:
This thesis deals with creation of simulations in field of protection agains floods and their aim to possible use in education. Theoretical part contains basic information about floods, protection agains them, authorities which deal with this issues and use of simulations. In practical part there is simulation created, which is aimed at floods in town Uherské Hradiš-tě. Software tool POSIM was used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Rak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kvasnička, Tomáš. Možnosti aplikace SW practis pro potřeby vzdělávání v problematice ochrany před povodněmi. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.