Anastasiya Oshchepkova

Diplomová práce

E-commerce v Nikaragui: spotřebitelské chování u on-line nakupování elektronických zařízení.

E-commerce in Nicaragua: Consumer Behavior Towards Online Shopping of Electronic Devices.
Abstract:
Účelem tohoto projektu je studovat online chování spotřebitelů a vytvořit dobře vyvinutý web pro elektronické obchodování s elektronickými zařízeními, který spotřebiteli Nikaraguy usnadní vyhledávání a nákup všech druhů elektronických zařízení bez nutnosti dělat Ze zahraničního maloobchodního prodejce. První část práce se zabývá teoretickým zázemím tématu. Elektronický obchod a online chování spotřebitelů …více
Abstract:
The purpose of this project is to study the consumer behavior online and create a well developed E-commerce site for the sale of electronic devices which will make it easier for the Nicaraguan consumer to search and purchase all sorts of electronic devices without the need to do it from an abroad retailer. The first part of the thesis deals with the theoretical background of the topic. E-commerce and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Oshchepkova, Anastasiya. E-commerce v Nikaragui: spotřebitelské chování u on-line nakupování elektronických zařízení. . Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe