Bc. Zhuldyzay Tulegenova

Bakalářská práce

Účetní výkazy a jejich využití při hodnocení finanční situace podniku

Financial statements and their use in evaluating the financial situation of the company
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Účetní výkazy a jejich využití při hodnocení finanční situace podniku“ je zhodnotit finanční situaci vybraného podniku a vypracovat návrhy a případná doporučení. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje obecnou informaci o jednotlivých účetních výkazech, které jsou nezbytnými zdroji informací při hodnocení finanční situace podniku …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis "Financial statements and their use in evaluating the financial situation of the company" is to evaluate the financial situation of the selected company and to make suggestions and recommendations. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains general information about financial statements, which are necessary sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Chlumská
  • Oponent: Ing. Petra Korbasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní