Ing. Godson Mbuako Tiku

Diplomová práce

Applicability of Dividend Discount Models and Free-Cash Flow Models for Equity Valuation

Applicability of Dividend Discount Models and Free-Cash Flow Models for Equity Valuation
Anotace:
Volatilita cen akcií akciových vyplývající z různých oceňovacích metod je důležitým aspektem vlastního ocenění a analytici se musí opírat o určité charakteristiky společnosti vědět, která metoda je nejpřesnější. Cílem této práce je ověřit použitelnost a přesnost konkrétního dividend slevy a volný budoucích peněžních toků na 3 automobilových společností z 30 největších a nejlikvidnějších německých firem …více
Abstract:
The volatility of equity stock prices resulting from different valuation methods is an important aspect of equity valuation and analysts must rely on certain characteristics of a company to know which method is most accurate. The purpose of this thesis is to verify the applicability and accuracy of particular Dividend Discount and Free Cash Flow models on 3 automotive companies of the 30 largest and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance (angl.)