Ing. Godson Mbuako Tiku

Master's thesis

Applicability of Dividend Discount Models and Free-Cash Flow Models for Equity Valuation

Applicability of Dividend Discount Models and Free-Cash Flow Models for Equity Valuation
Abstract:
Volatilita cen akcií akciových vyplývající z různých oceňovacích metod je důležitým aspektem vlastního ocenění a analytici se musí opírat o určité charakteristiky společnosti vědět, která metoda je nejpřesnější. Cílem této práce je ověřit použitelnost a přesnost konkrétního dividend slevy a volný budoucích peněžních toků na 3 automobilových společností z 30 největších a nejlikvidnějších německých firem …more
Abstract:
The volatility of equity stock prices resulting from different valuation methods is an important aspect of equity valuation and analysts must rely on certain characteristics of a company to know which method is most accurate. The purpose of this thesis is to verify the applicability and accuracy of particular Dividend Discount and Free Cash Flow models on 3 automotive companies of the 30 largest and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bc. Jana Hvozdenská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance (eng.)