Bc. Romana FRIEDLOVÁ

Bakalářská práce

Měkké lokalizační faktory města Litoměřice

The soft location factors in the town of Litoměřice
Anotace:
Ve své práci na téma ,,Měkké lokalizační faktory města Litoměřice`` jsem se zabývala významem a rolí měkkých lokalizačních faktorů. Snažila jsem se zasvětit občana České republiky do vymezení a dělení lokalizačních faktorů do jednotlivých kategorií a přiblížit jednotlivé studie pro pochopení problematiky měkkých lokalizačních faktorů. V praktické části, která je začleněna mezi jednotlivé kapitoly, …více
Abstract:
In my assignment with the topic ,,Soft location factors the city of Litoměřice`` I´m paid attention to the meaning and function of soft location factors. I tryed to include the czech citizen in to delimination and division of soft location factors in to single kategories and focus on individual study of soft location factors to understand it´s problemes. In the practicle part, which is in every section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRIEDLOVÁ, Romana. Měkké lokalizační faktory města Litoměřice. Ústí nad Labem, 2008. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management se zaměřením na regionální rozvoj