Bc. Romana FRIEDLOVÁ

Bachelor's thesis

Měkké lokalizační faktory města Litoměřice

The soft location factors in the town of Litoměřice
Abstract:
Ve své práci na téma ,,Měkké lokalizační faktory města Litoměřice`` jsem se zabývala významem a rolí měkkých lokalizačních faktorů. Snažila jsem se zasvětit občana České republiky do vymezení a dělení lokalizačních faktorů do jednotlivých kategorií a přiblížit jednotlivé studie pro pochopení problematiky měkkých lokalizačních faktorů. V praktické části, která je začleněna mezi jednotlivé kapitoly, …more
Abstract:
In my assignment with the topic ,,Soft location factors the city of Litoměřice`` I´m paid attention to the meaning and function of soft location factors. I tryed to include the czech citizen in to delimination and division of soft location factors in to single kategories and focus on individual study of soft location factors to understand it´s problemes. In the practicle part, which is in every section …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2008
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Koutský

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FRIEDLOVÁ, Romana. Měkké lokalizační faktory města Litoměřice. Ústí nad Labem, 2008. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 04. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Administration and Management