Pavla MJASNIKOVIČOVÁ

Bakalářská práce

Výskyt a prevalence škrkavek rodu Toxocara v okolí pískovišť a dětských hřišť na území města Mladá Boleslav.

The occurence and prevalence of the genus Toxocara arround sandpits and playgrounds in the area of Mladá Boleslav.
Anotace:
Tato bakalářská práce prezentuje výsledky průzkumu, který probíhal v letech 2013 a 2014 na dětských hřištích a pískovištích na území města Mladá Boleslav, která se nachází ve Středočeském kraji. Průzkum byl zaměřen na vajíčka škrkavek rodu Toxocara. Při zkoumání výskytu vajíček v písku byla v laboratoři použita flotační metoda. Sběr písku byl prováděn z veřejně dostupných pískovišť. Výsledky jsem se …více
Abstract:
The thesis presents results of a survey conducted in 2013 and 2014 at children playgrounds and sandpits in the town of Mladá Boleslav which is located in the Central Bohemia Region. The survey focused on eggs of the roundworm of Toxocara species. For the examining of the presence of eggs in the sand the flotation method was used in the laboratory. The sand was collected from publicly available sandpits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karina Šondová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MJASNIKOVIČOVÁ, Pavla. Výskyt a prevalence škrkavek rodu Toxocara v okolí pískovišť a dětských hřišť na území města Mladá Boleslav.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta