Pavla MJASNIKOVIČOVÁ

Bachelor's thesis

Výskyt a prevalence škrkavek rodu Toxocara v okolí pískovišť a dětských hřišť na území města Mladá Boleslav.

The occurence and prevalence of the genus Toxocara arround sandpits and playgrounds in the area of Mladá Boleslav.
Abstract:
Tato bakalářská práce prezentuje výsledky průzkumu, který probíhal v letech 2013 a 2014 na dětských hřištích a pískovištích na území města Mladá Boleslav, která se nachází ve Středočeském kraji. Průzkum byl zaměřen na vajíčka škrkavek rodu Toxocara. Při zkoumání výskytu vajíček v písku byla v laboratoři použita flotační metoda. Sběr písku byl prováděn z veřejně dostupných pískovišť. Výsledky jsem se …more
Abstract:
The thesis presents results of a survey conducted in 2013 and 2014 at children playgrounds and sandpits in the town of Mladá Boleslav which is located in the Central Bohemia Region. The survey focused on eggs of the roundworm of Toxocara species. For the examining of the presence of eggs in the sand the flotation method was used in the laboratory. The sand was collected from publicly available sandpits …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Karina Šondová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MJASNIKOVIČOVÁ, Pavla. Výskyt a prevalence škrkavek rodu Toxocara v okolí pískovišť a dětských hřišť na území města Mladá Boleslav.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta