Bc. Ivan Gábriš

Bakalářská práce

Studium toxicity nanočástic metodami atomové spektroskopie

Toxicology study of nanoparticles by atomic spectroscopy methods
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis was to study toxicity of nanoparticles – Quantum dots with cadmium to model organism called Sinapis Alba L.. The model plant was exposed to dispersions of CdTe QDs, CdTe/SiO2 QDs and CdCl2 in hydroponic enviroment for 72 hour period. Total content of Cd in individual parts of the plant was determinated using inductively coupled plasma optical emision spectroscopy …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo studium toxicity nanočástic – kvantových teček obsahujícich kadmium na modelovém organismu Sinapis Alba L.. Modelová rostlina byla vystavená expozici disperzím CdTe QDs, CdTe/SiO2 QDs a CdCl2 v hydroponických podmínkach po dobu 72 hodín. Stanovení celkového obsahu Cd v částech rostliny bylo provedeno pomocí optické emisní spektroskopie indukčně vázaného plasmatu ICP-OES …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucia Škulcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.