Bc. Daniela Myšková

Bakalářská práce

Činnost a sbírky Městského muzea v Moravské Třebové

Activities and collections of the Museum in Moravská Třebová
Anotace:
Cílem bakalářské diplomové práce je zmapovat činnost a sbírky Městského muzea v Moravské Třebové. V první části je zpracována historie a významné osobnosti muzea, na které navazuje popis sbírkového fondu a jednotlivých podsbírek. Následující kapitoly se věnují akvizici, evidenci, inventarizaci, deakvizici, ochraně předmětů, práci s veřejností a publikační činnosti. Všechny tyto kapitoly jsou doprovázeny …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to monitor activities and collection of the Městské muzeum v Moravské Třebové. The first part deals with the history and important personalities of the museum, which is followed by a description of collection and sub-collections. The following chapters are divided to the accessionig, registration, inventory, deaccessionig, protection of objects, public relations and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Ulčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta