Mgr. Ľubomír Obrátil

Bakalářská práce

Automated task management for BOINC infrastructure and EACirc project

Automated task management for BOINC infrastructure and EACirc project
Anotace:
Táto práca predstavuje spôsob automatizácie generovania a spracovania experimentov pre aplikáciu EACirc bežiacu v infraštruktúre BOINC. Vyvinutý nástroj, Oneclick, je otestovaný replikáciou EACirc experimentov na veľkom rozsahu kryptografických funkcií. Dosiahnuté výsledky sú porovnané s výsledkami starších experimentov. Porovnanie je použité k detekcii výrazných zmien spôsobených úpravami v implementácii …více
Abstract:
This thesis proposes a way to automate generation and processing of experiments for EACirc application running in BOINC infrastructure. Developed tool, Oneclick, is tested by recreating EACirc experiments on wide range of cryptographic functions. Obtained results are compared to results of older experiments. Comparison is used to detect significant changes caused by modifications in EACirc implementation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radim Ošťádal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.