Bc. Petr Hladík

Master's thesis

New service development for public transport

New service development for public transport
Abstract:
Nabídka různých služeb v IT oblasti je široká. Firmy, které vytvářejí stejné nebo podobné služby spolu navzájem soutěží. Boj mezi společnostmi nabízející služby je obrovský, proto stále musejí zlepšovat svoje nabídky. Tato skutečnost umožňuje zákazníkům požadovat nejlepší možné služby. Společnost, která je schopna přijít na trh s novou službou má velkou výhodu. Pokud je jejich nová služba úspěšná, …more
Abstract:
The offer of different services in IT field is broad. Companies that create the same or similar services compete against each other. The competition among companies offering the services is enormous therefore they still have to improve their offers. This fact allows customers request the best possible services. A company that is able to come on the market with a new service has a big advantage. If …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Bc. Petra Komárková
  • Reader: M.Sc. Joao Bernardo Falcao e Cunha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering