Kateřina KŘIČKOVÁ

Diplomová práce

Ochranná opatření v řízení ve věcech mladistvých a opatření v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let

Protection measures in proceeding of young offenders and measures in proceeding of children younger than fifteen years.
Anotace:
Cílem této práce je nastínit systém sankcí, které jsou ukládány soudy pro mládež. Konkrétněji jsem se zaměřila na ochranná opatření, které jsou ukládána mladistvým a opatření ukládaná dětem mladším patnácti let. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (ZSM). Tento zákon vychází z právní úpravy zákona z roku 1931 …více
Abstract:
The aim of this thesis is to outline a system of sanctions imposed on young people by juvenile courts. In concrete terms, the thesis focuses on the protective measures that are imposed on juvenile persons and measures that are imposed on children under fifteen years of age. The legal regulation (enactment) is included in Act No. 218/2003 Sb., On Accountability of Youth for Unlawful Acts and on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Škvain

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘIČKOVÁ, Kateřina. Ochranná opatření v řízení ve věcech mladistvých a opatření v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická