Kateřina Procházková

Master's thesis

Problematika lidského hlasu, jeho psychologie a hygiena

Problem areas of the human voice, its psychology and hygiene
Anotácia:
Tato diplomová práce pojednává o stavbě a funkci hlasového ústrojí, dále o hudební psychologii, o technických problémech hlasu, o poruchách a vadách hlasu. Závěrečná kapitola se věnuje hygieně hlasu. Diplomová práce shrnuje poznatky z oblasti péče o hlasový orgán a prevence hlasových poruch
Abstract:
The thesis deals with structure of the vocal apparatus, music psychology, technical vocal issues and voice disorders. The final chapter adresses voice hygiene. The thesis summarizes pieces of knowledge from voice care and voice disorder prevention
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedúci: Petr Martínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Master programme / odbor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu a hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol