Petr Šincl

Diplomová práce

Návrh nové technologie výroby kloubů tlakového nátoku

New Technology Proposal of Pressure Stock Production
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výrobou kloubů uzavřeného tlakového nátoku, který je součástí linek papírenského stroje. Samotná výroba je prováděna v podniku Papcel, a. s. Litovel. Cílem je navrhnout nový postup výroby kloubů. V úvodu je práce zaměřena na teoretickou část ohledně frézování, metody frézování, druhy fréz a frézek, druhy řezných nástrojů, upínání nástrojů a obrobků či CNC frézování. Další …více
Abstract:
This thesis deals with manufacturing process of pressure stock production as a components in paper mills assembly-lines. The production itself is located in Papcel concern, a. s. Litovel. Objective is to project new manufacturing method of pressure stocks. At the beginning of the work is focused on the theoretical part about milling, milling methods, types of mills and milling machines, types of cutting …více
 

Klíčová slova

Nátok Kloub Frézování
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Robert Čep
  • Oponent: Tomáš Moťka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava