Bc. Tereza BOUDOVÁ

Diplomová práce

Analýza účetního standardu IFRS for SME

není zadáno

Analysis of the accounting standard IFRS for SME
Anotace:
Předložená práce se zabývá možností aplikace mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS for SME) do společnosti Sládek-stavby, s. r. o., je využitelná tedy jako metodická příručka pokud by se organizace rozhodla vykazovat účetní transakce podle IFRS for SME. Nejprve je provedeno vymezení malých a středních, právní úprava účetnictví v ČR a charakteristika mezinárodního …více
Abstract:
The present work deals with the possibility of applying International Financial Reporting Standard for Small and Medium Enterprises ( IFRS for SMEs) in company Sladek-stavby, Ltd., is therefore useful as a methodological guide if the organization has decided to report financial transactions in accordance with IFRS for SME . First of all the definition of small and medium enterprises, accounting regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOUDOVÁ, Tereza. Analýza účetního standardu IFRS for SME. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/