Mgr. Tereza Žůrková, Ph.D.

Disertační práce

Výroba nátrubkových dechových nástrojů v českých zemích v 18. a 19. století se zaměřením na lesní rohy

Brass instruments making in the Czech lands in the 18th and 19th century with a focus on French Horns
Anotace:
Cílem předložené práce bylo zmapování výroby nátrubkových dechových nástrojů v českých zemích v 18. a 19. století. Toto téma bylo dosavadní odbornou literaturou zpracováno nesystematicky, pouze dílčími sondami. S ohledem na stav bádání byly za primární východisko výzkumu zvoleny hmotné prameny (průzkum 333 lesních rohů dochovaných v českých muzejních sbírkách). Časové vymezení tématu práce (18. a 19 …více
Abstract:
The aim of this treatise was to map the production of brass instruments in the Czech lands in the eighteenth and nineteenth century. This theme had yet to be systematically approached by literature to date, which only brushes on the subject in part. In view of this circumstance it was decided to base the research primarily on material sources (a research of 333 French horns in the collections of Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., Mgr. Rastislav Kozoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda