Bc. Adam Fajnor

Bachelor's thesis

Optická emisní spektra atomů a molekul

Optical emission spectra of atoms and molecules
Abstract:
Selected school spectrometers are compared in this thesis according to their results on several experimental problems of optical emission spectroscopy. The introductory part starts with the consideration of the possibilities of spectroscopy education at secondary grammar schools. Then, the development of optical spectroscopy as of scientific method is outlined and common types of spectrometers (prism …more
Abstract:
V tejto bakalárskej práci porovnávame školské spektrometre podľa výsledkov vybraných experimentálnych problémov optickej emisnej spektroskopie. Úvodná časť sa najprv krátko zaoberá možnosťami výuky spektroskopie na strednej škole. Ďalej naznačuje priebeh vývoja spektroskopie ako vedeckej metódy a popisuje bežné typy spektrometrov (hranolové, mriežkové, interferometrické) a ich základné charakteristiky …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Physics / Physics with a view to Education

Theses on a related topic