Theses 

Rozvoj profesních kompetencí učitele NŠ v Karlovarském kraji se zaměřením na rozvoj diagnostické kompetence – Bc. Miluše HORNÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Miluše HORNÁKOVÁ

Diplomová práce

Rozvoj profesních kompetencí učitele NŠ v Karlovarském kraji se zaměřením na rozvoj diagnostické kompetence

The development of the primary school teacher´s professional expertise in Karlovy Vary Region with the focus on the diagnostic expertise development

Anotace: Diplomová práce se zabývá metodami a technikami využívanými učiteli 1. stupně základních škol v Karlovarském kraji v jednotlivých oblastech pedagogické diagnostiky a autodiagnostiky. Teoretická část popisuje profesi učitele z hlediska profesních kompetencí. Zaměřuje se na diagnostickou kompetenci a na specifika pedagogické diagnostiky na prvním stupni základní školy. Vymezuje oblasti pedagogické diagnostiky a charakterizuje specifika diagnostických postupů v práci učitele prvního stupně základní školy. Praktická část obsahuje výzkumnou sondu v oblasti diagnostické kompetence učitelů prvního stupně základních škol v Karlovarském kraji. Zjišťuje, které diagnostické metody a techniky využívají učitelé 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji a specifikuje předměty studijních plánů oboru Učitelství 1. stupně na fakultě pedagogické ZČU v Plzni a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ve kterých učitelé 1. stupně ZŠ získávají a rozvíjejí diagnostickou kompetenci.

Abstract: This diploma thesis deals with methods and techniques in the fields of the pedagogical diagnostics and own teaching activities in pedagogical practice of primary schools teachers of the Karlovy Vary region. The theoretical part concerns with a teacher´s profession from the vocational competences point of view. The focus is on the diagnostic competence and on the specifics of pedagogical diagnostics on a primary school. It defines the fields of pedagogical diagnostics and it characterizes the specifics of diagnostic processes within the work of primary school teachers. The practical part contains an important insight into the field of the primary school teachers´ diagnostic competences in the Karlovy Vary region. It discovers which diagnostic methods and techniques are used by the primary school teachers in Karlovy Vary Region and it also specifies the subjects of Primary School Teacher Training Program at The Faculty of Education of UWB in Plzeň and The University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, where teachers get and develop their diagnostic competence.

Klíčová slova: profese učitele, kompetence učitele, diagnostická kompetence učitele, pedagogická diagnostika, oblasti pedagogické diagnostiky v primární škole, metody a techniky pedagogické diagnostiky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Soukupová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64868 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HORNÁKOVÁ, Miluše. Rozvoj profesních kompetencí učitele NŠ v Karlovarském kraji se zaměřením na rozvoj diagnostické kompetence. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:05, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz