Bc. Miluše HORNÁKOVÁ

Diplomová práce

Rozvoj profesních kompetencí učitele NŠ v Karlovarském kraji se zaměřením na rozvoj diagnostické kompetence

The development of the primary school teacher´s professional expertise in Karlovy Vary Region with the focus on the diagnostic expertise development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá metodami a technikami využívanými učiteli 1. stupně základních škol v Karlovarském kraji v jednotlivých oblastech pedagogické diagnostiky a autodiagnostiky. Teoretická část popisuje profesi učitele z hlediska profesních kompetencí. Zaměřuje se na diagnostickou kompetenci a na specifika pedagogické diagnostiky na prvním stupni základní školy. Vymezuje oblasti pedagogické diagnostiky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with methods and techniques in the fields of the pedagogical diagnostics and own teaching activities in pedagogical practice of primary schools teachers of the Karlovy Vary region. The theoretical part concerns with a teacher´s profession from the vocational competences point of view. The focus is on the diagnostic competence and on the specifics of pedagogical diagnostics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Soukupová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORNÁKOVÁ, Miluše. Rozvoj profesních kompetencí učitele NŠ v Karlovarském kraji se zaměřením na rozvoj diagnostické kompetence. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/