Eliška Zlotá

Bakalářská práce

Zhodnocení procesů výběru, přijímání a adaptace zaměstnanců ve společnosti MSA, a.s.

Assessing the Processes of Employee Selection, Recruitment and Adaptation in the MSA, a.s. Company
Anotace:
Zhodnocení procesů výběrů, přijímání a adaptace zaměstnanců ve společnosti MSA, a.s. Bakalářská práce Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Ekonomika a management Bakalářské práce pojednává o metodách procesů výběrů, přijímání a adaptace zaměstnanců ve společnosti. Práce má teoreticko-aplikační charakter. V teoretické části jsou popsány náležitosti výběrového řízení …více
Abstract:
Assessing the Processes of Emlopyee Selection, Recruitment and Adaptation in the MSA, a.s. Company Bachelor´s Thesis Vysoká škola Báňská - Technical University of Ostrava Faculty of Economics Economics and Management The bachelor thesis is focused on methods of employee selection, recruitment and adaptation in the company. The thesis has a theoretical-applicable character. The current knowledge of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Věra Válková
  • Oponent: Ivana Žilinská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management