RNDr. Pavlína Karásková, Ph.D.

Bakalářská práce

Vlastnosti, výskyt a stanovení perfluorovaných látek v prostředí

Perfluorinated compounds in the environment
Anotace:
Cílem této práce bylo zmonitorovat výskyt perfluorovaných látek v životním prostředí a míru kontaminace těmito látkami. PFCs se vyskytují ve všech matricích životního prostředí včetně bioty. Jednou z nich je vzduch, se kterým jsou lidé v přímém kontaktu. Člověk je ovšem vystaven působení nejen okolního prostředí, ale i pracovního prostředí, potažmo domácnosti. Naším cílem bylo popsat kontaminaci domácího …více
Abstract:
The aim of this work is the monitoring of perfluorinated compounds (PFCs) in the environment and the level of contamination by these substances. PFCs are present in all matrices, including biota. Air is one on these matrices directly surrounding people. Not only the natural environment but also indoor environment, including household, affects human body. Contamination of the house dust by these substances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.