Bc. Petra Kneslová

Diplomová práce

Kulturní a kreativní průmysly a regenerace lokalit brownfields

Cultural and creative industries and brownfields regeneration
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje vztahu kulturních a kreativních průmyslů a urbánní regenerace bývalých industriálních lokalit. Transformace městského prostoru odráží důsledky globálních ekonomických a společenských změn, které se projevují ústupem tradičního průmyslu. Mnohdy unikátní tovární komplexy – pozůstatky industriální éry, se vytrácí a spolu s nimi i naše kulturní dědictví. Od 80. let …více
Abstract:
The thesis addresses urban regeneration of fomer industrial localities in relation to culture and creative industry. Global socio-economic changes resulting in recession of traditional industries are reflected in transformation of urban space. In many cases rare industrial complexes –remains of industrial era –disappear together with our cultural heritage. However, from early 1980‘ the communal politics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Šašinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta