Mgr. Petr Kladivo, Ph.D.

Disertační práce

Prostorová diferenciace kvality života obyvatel města Olomouce

Spatial differentiation of quality of life of the Olomouc
Anotace:
Dizertační práce řeší problematiku kvality života v urbánním prostředí na konkrétním příkladu města Olomouce. Pokoušíme se vysvětlit termín „kvalita života“, uvést prvotní studie této problematiky, stručně analyzovat multidisciplinaritu pojmu a jeho vztah k termínům blízkým, jako jsou například kvalita životního prostředí nebo udržitelnost. Jedna z dílčích kapitol se věnuje i problematice měření kvality …více
Abstract:
The presented dissertation thesis deals with problems of quality of life in urban space and is focused to the city of Olomouc. At the beginning the term “quality of life” is explained, the initial studies dealing with this issue were introduced, and multidisciplinarity of the term was briefly analysed including the relationship to its close issues such as quality of environment or sustainability. One …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Slavík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta