Mgr. Jan Pospíchal

Bakalářská práce

Fyzikální vyšetřování pacienta sestrou: komparativní studie Česká Republika - Finsko

Physical Assessment of Patients by Nurses: Comparative Study Czech Republic - Finland
Anotace:
Práce je zaměřena na provádění fyzikálního vyšetřování pacienta sestrou. Porovnává četnost, správnost, metody a druhy vyšetření prováděných v České Republice a ve Finsku se zaměřením na jednotky intenzivní péče a neurologická oddělení. Je zde popsán legislativní rozdíl a možnosti provádění jednotlivých fyzikálních vyšetření.
Abstract:
The work is focused on providing of physical assessment of patient by nurses. It is comparing frequency, accuracy, methods and kinds of assessment providing in Czech Republic and Finland with focused on Intensive care units and neurological wards. There are described legislative differences and possibilities of providing single physical assessments.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Petra Mandysová, MSN, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospíchal, Jan. Fyzikální vyšetřování pacienta sestrou: komparativní studie Česká Republika - Finsko. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií