Ing. Michal Kubiš

Diplomová práce

Informační a znalostní management v českých podnicích: rozdíly v přístupu a informační podpoře

Information and knowledge management in czech companies: differences in attitudes and information support
Anotace:
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude zpracována rešerše teorie a výzkumů. Výstupem bude tvorba rámce pro podobu znalostního managementu v podnicích. Mimoto budou v teoretické části identifikovány oblasti, ve kterých by se mohl informační a znalostní management lišit a ve kterých by šlo vytvořit pevnou hranici mezi těmito koncepty. V praktické části bude proveden …více
Abstract:
The paper is consists of two parts. In the theoretical part will be researched the theory on the subject. The outcome will be the creation of a framework for the design of knowledge management in companies. Furthermore, the theoretical part will identify areas in which there could be found a difference among information and knowledge management and which would serve to establish a firm boundary between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál
  • Oponent: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta