Bc. David ŠPAČEK

Diplomová práce

Zkrácení seřizovacích časů a standardizace postupu

Reducing set-up times and standardization process
Anotace:
Diplomová práce pojednává o zkracování seřizovacích časů a standardizaci postupu v průmyslovém podniku, který se zabývá výrobou pístů především do automobilového průmyslu. Formou audiovizuálních záznamů byla analyzována seřízení strojů na zvolené obráběcí lince. Na základě výsledků byla identifikována a vyčíslena jednotlivá plýtvání. Z hlediska zefektivnění byly zpracovány návrhy na zlepšení, které …více
Abstract:
The thesis is focused on reducing set-up times and process standardization in an industrial establishment. There has been analyzed set-up times of machines by audiovisual records at a selected machining line. Based on measurements results there were identified and quantified wasting. There were created proposals for improvement which lead to reducing set-up times and work simplification.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPAČEK, David. Zkrácení seřizovacích časů a standardizace postupu. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management