Daniela Amrichová

Bakalářská práce

Odporovateľnosť právnych úkonov

Voidability of legal acts
Abstract:
Work deals Institute voidability legal acts . The aim of this work is to analyze the concept of legal action, and to explain its essence. Examine Institute Voidable , and show its legislation in Slovakia and the Czech Republic In the first chapter we focus on the explanation of the conceptof legal action, its elements as well as its division.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá inštitútom odporovateľnosti právnych úkonov. Cieľom predkladanej práce je analyzovať pojem právny úkon, vysvetliť jeho podstatu. Skúmať inštitút odporovateľnosti právneho úkonu a poukázať na jeho právnu úpravu v Slovenskej a Českej republike.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
  • Oponent: JUDr. Katarína Donovalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.