Mgr. Marie Čandrlová

Bakalářská práce

Individualizace služeb v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež - Kociánka

Individualization of services in The institution of social care for physically handicapped adults - Kociánka
Anotace:
Ve své práci se věnuji otázce, zda umožňuje charakter služeb poskytovaných ÚSP pro TPM – Kociánka žít samostatný život po ukončení pobytu. V teoretické části vymezuji základní pojmy, koncepty a aspekty individuálního přístupu pracovníků v sociální péči. V metodické části popisuji použité metody výzkumu a provádím instrumentalizaci empirického šetření, která mi dopomohla získat data, jež analyzuji v …více
Abstract:
This work is about the question, if the nature of services at the Institutin of social care for the physically handicaped adults - Kociánka permits the self – reliant life after the leaving this institut. In the teoretical part I´m defining the basic concepts and aspects of the individual approach in the social care. In the methodic part I´m describing the used methods of the research and I´m doing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií