Jaroslav VOREL

Bakalářská práce

Experimentální vyšetření odtržení proudu od stěny v difuzoru

Experimental examination of flow separation from the wall in the diffuser
Anotace:
V této práci je zpracována potřebná teoretická část k úspěšné realizaci daného experimentu. Zahrnuje teorii mezní vrstvy a odtržení proudu, princip a popis experimentálního zařízení a teorii měření rychlostí metodou PIV. Dále je popsána realizace měření tlakového gradientu, rychlostního profilu na výstupu a měření PIV. Na závěr jsou uvedeny výsledky všech měření.
Abstract:
Theoretical part is processed for successful realization of the experiment in this thesis. It includes the boundary layer theory and flow separation, the principle of the experimental device called diffuser and theory of the measurement of velocity by method PIV. Then there is described the realization of measurement of pressure gradient, the velocity profile at the output and PIV measurement. In conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2012
  • Vedoucí: Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOREL, Jaroslav. Experimentální vyšetření odtržení proudu od stěny v difuzoru. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení