Pavel HUBIČKA

Diplomová práce

Faktory ovlivňující cenu nemovitostí v ČR

Determinants Influencing the Price of Real Estate in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá faktory ovlivňující cenu nemovitostí v ČR. Cílem práce je sestavit regresní model cenového růstu bytových jednotek, jehož prostřednictvím jsou vyhodnoceny regionální rozdíly závislosti jednotlivých faktorů na trhu nemovitostí v České republice. Sestavení regresního modelu je založeno na odborných publikacích z oblasti vědy a výzkumu. Při sestavování regresního modelu jsou …více
Abstract:
The Master's thesis is dealing with factors influencing the prices of properties in Czech Republic. The aim of this work is to build a regression model of the increase in prices for housing units, through which we can evaluate the regional differences influencing factors on the real estate market of Czech Republic. The regression model will be build with the help of scientific publications and publicly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Olga Faltejsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBIČKA, Pavel. Faktory ovlivňující cenu nemovitostí v ČR. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická