Jan Budař

Diplomová práce

Využití frameworku ASP.NET Core Razor Components a metodiky MMSP pro tvorbu webových aplikací

Usage of the ASP.NET Core Razor Components framework and MMSP methodology for web application development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem moderních webových aplikací typu SPA (Single Page Application) v nově představeném frameworku ASP.NET Core Razor Components. K vytváření SPA se v současné době používají různé knihovny a frameworky založené výhradně na JavaScriptu, jehož použití a znalost je tak pro webové vývojáře nezbytná. Tuto situaci by mohl ASP.NET Core Razor Components do budoucna změnit, neboť …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the development of modern web applications called SPA (Single Page Application) using the newly introduced framework ASP.NET Core Razor Components. A variety of libraries and frameworks based exclusively on JavaScript are currently being used to create SPAs, therefore the knowledge and use of JavaScript is essential for web developers. This situation could be changed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Filip Vencovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76549

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie